#

Invitație de participare


Workshopul își propune să îmbunătățească activitatea de cercetare a tinerilor, să le lărgească perspectivele, oferindu-le oportunitatea de a-și împărtăși și dezvolta ideile de într-un mediu favorabil în care pot obține feedback de la cercetătorii experimentaţi ai comunității, de a le dezvolta abilitățile de comunicare. De asemenea, Workshopul îşi propune să promoveze cercetarea interdisciplinară, prin identificarea unor posibile noi teme, prin încurajarea schimbului de idei și prin construirea de relații de colaborare între diferiţi cercetători.

Tinerii cercetători care îşi desfășoară activitatea în Şcoala Doctorală de Ştiinţe, Centrele de cercetare şi Facultatea de Ştiinţe sunt invitați să completeze cererea de înscriere şi să propună o lucrare ştiinţifică proprie pentru prezentare în cadrul Workshopului.

Temele propuse urmează a fi evaluate de membrii Comitetului Ştiinţific care vor selecta acele contribuţii care întrunesc standardele de calitate necesare pentru a fi prezentate într-o sesiune online cu un public format atât din colegii tinerilor cercetători cât și din experți în domeniile menţionate.

Date Importante


 • Termen pentru trimiterea titlului si rezumatului: 09.05.2022
 • Termen pentru notificare acceptare: 10.05.2022
 • Afisare program workshop: 17.05.2022
 • Workshop: 26-27.05.2022
#

Organizatori


 • Școala Doctorală de Științe, Universitatea din Craiova
 • Centrul de Analiză Neliniară și Aplicații, Facultatea de Științe
 • Centrul de Cercetări Interdisciplinare în Știinte, Facultatea de Științe

Comitet științific


 • Prof. univ. dr. Eugen CIOROIANU
 • Prof. univ. dr. Daniela DĂNCIULESCU
 • Prof. univ. dr. Mirela MAZILU
 • Prof. univ. dr. Mihaela MUREȘEANU
 • Conf. univ. dr. Mariana OSIAC
 • Prof. univ. dr. Paul POPESCU
 • Prof. univ. dr. Vicențiu RĂDULESCU
 • Prof. univ. dr. Adriana SAMIDE

Comitet de organizare


 • Conf. univ. dr. Dana CONSTANTINESCU
 • Lect. univ. dr. Mihai GABROVEANU
 • Prof. univ. dr. Sorin MICU
 • Prof. univ. dr. Ionel ROVENȚA

Programul Workshopului


Joi, 26 Mai 2022


 • 9:00-9:15 Deschiderea
 • Sesiunea 1: Chairman Conf. Univ. Dr. Dana Constantinescu
 • 9:15-9:35 Mihai-Adrian Tudor: Aproximarea controalelor exacte pentru sistemele care modelează vibraţii elastice
 • 9:35-9:55 Cristina E. Cârstea: Degradarea oxidativă a piritei
 • 9:55-10:15 Vasile Uţă: Despre existența și multiplicitatea valorilor proprii pentru o clasă de probleme cu fază dublă care implică operatori noi de tipul (p1 (x);p2 (x))-Laplacian
 •  
 • 10:15-10:30 Pauză
 •  
 • Sesiunea 2: Chairman Prof. Univ. Dr. Mirela Mazilu
 • 10:30-10:50 Flaviu Iacob, Loredana Dragomir, Alexandru Dobrescu: Contribuțiile ecoturismului la schimbarea matricei productive a României
 • 10:50-11:10 Mihaela Iuliana Grigore: Rolul agentiilor de turism in relansarea turismului viticol
 • 11:10-11:30 Viktoria Pinter: Fotometrie de suprafaţă a galaxiilor elliptice pitice
 • 11:30-11:50 Luca Diaconescu: Rezistența Eurasiei la Puterile Oceanice Conflictul SUA-Rusia și implicațiile sale pentru UE, China sau India

Vineri, 27 Mai 2022


 • Sesiunea 3: Chairman Prof. Univ. Dr. Mihaela Mureşeanu
 • 9:00-9:20 Anda-Gabriele Tenea: Determinarea speciilor de arsen -As (III) si As (V)- din matrice vegetală utilizând spectrometria de emisie optica cu plasmă cuplată inductiv și generare de hidrură în flux continuu
 • 9:20-9:40 Andreea Gabriela Eliescu: Noi materiale cu nanoparticule de silice și aplicațiile acestora în chimia verde
 • 9:40-10:00 Madălin-Ştefan Radu: Laseri femtosecunda in procesarea materialelor dielectrice la nivel submicrometric
 •  
 • 10:15-10:30 Pauză
 •  
 • Sesiunea 4: Chairman Prof. Univ. Dr. Andaluzia Matei
 • 10:15-10:35 Mădălina Osiceanu: Formulări variaționale prin intermediul bipotențialilor pentru modele de contact cu condiția Winkler pe frontieră
 • 10:35-10:55 Geanina-Maria Lăchescu: Rezultate din teoria majorizarii pentru functiile hd-uniform Schur convexe
 • 10:55-11:15 George Cristian Tănase: Utilizarea indicatorului Topographic Wetness Index si rolul topografiei locale asupra expansiunii crovurilor din Câmpul Sălcuței
 • 11:15-11:35 Claudia Georgiana Oţel: Diferenţieri privind evoluţia turismului în timpul pandemiei de COVID-19 în Județul Neamț

Contact


Scoala Doctorală de Științe
Email: #evrika@inf.ucv.ro
Adresa: #A.I. Cuza, nr. 13, Craiova